агач

 • 111Радиостанции Алтайской республики — Содержание 1 Горно Алтайск, Майма, Кызыл Озёк 2 Акташ 3 Онгудай 4 Туроч …

  Википедия

 • 112Тархатинский мегалитический комплекс — Эта статья предлагается к удалению. Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на странице Википедия:К удалению/20 декабря 2012. Пока процесс обсужден …

  Википедия

 • 113Юстыт — Характеристика Длина 62 км Водоток Исток  · Местоположение Кош Агачский район, хребет Чихачёва Устье Чуя (приток Катуни)  · Местоположение Кош Аг …

  Википедия

 • 114әрәтә — 1. Умартада кәрәз җимерелеп төшмәсен өчен куела торган аркылы агач 2. Тарантасның арт күчәреннән ал күчәре терәккә (мендәргә) тоташтырылган колга сыман аскы агач …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 115әрчү — АРЧУ – 1. Нәр. б. кабыгын, тышчасын алып ташлау, чистарту, салдыру 2. Чүп, пычрак һ. б. ш. дан чистарту, арындыру өс башларын тузаннан әрчергә керештеләр 3. Агач куакларны тамырлары белән куптарып, берәр урынны чистарту урман арасыннан юл әрчү. и …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 116бастырык — 1. Салам, печән кебек йөкләр таралмасын өчен, өстән бастырып куела торган агач. Бастырма. Нәр. б. бастырып тора торган авырлык 2. Баш башы капка яки ишек кыстыргычларына тыгыла торган агач – бикнең бер төре. БАСТЫРЫК БАВЫ – Йөк өстенә салынган… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 117җепсә — и. 1. Сосада шүрене урнаштыру торган таякчык; шүре күчәре. диал. Тәгәрмәч теше, киги 2. Өй яки каралты кыегында түбә такталарын беркетү өчен бәпкәләргә аркылы кагылган агач. Гомумән берничә тактадан ясалган әйбердә (койма, капка һ. б.) такталарны …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 118канәфер — КҮГӘРЧЕН ТӘПИЕ – I. 1. Аерча таҗ яфракчыклы, шәмәхә, кызыл, ал, ак чәчәк ата торган үлән үсемлек 2. сөйл. Сирень. II. КАНӘФЕР – Мирт семь. алсу яки ак, вак чәчәкле мәңге яшел тропик агач; бөреләре бик хуш исле һәм майга бай. Шул агач бөресеннән… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 119кәрлә — 1. Нормаль булмаган, артык тәбәнәк буйлы кеше. Гомумән тәбәнәк буйлы кеше 2. Әкиятләрдә: бик кечкенә фантастик зат 3. с. Кечкенә, бик кечкенә. күч. Әһәмиятсез. КӘРЛӘ АГАЧ – Ылыссыман вак яфраклы тәбәнәк агач, куак; арчан; рус. Вереск …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 120киртә — (КИРТӘЛӘҮ) – 1. Егып, ботакларыннан арындырылган юан булмаган озын агач кәүсәсе; колга 2. Өй, бакча, басу һ. б. әйләнәсендә шундый агач кәүсәләрен казык баганалар арасына буйга салып эшләнгән аралы койма. 3. күч. Комачау, тоткарлык …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге